《CW大會再跣參加者 電報辦連續執法成功》

疑似電報辦人向受害人亮出「證件」不超過一秒,無人能夠看清他是出示了甚麼證件,宛如「彈弓手」。而該人收起「證件」後立即拿出文件書寫,該兩份文件相信是「執法通知書」和「檢取物品記錄」。

可笑的是,來自上海的X1攤主倪小姐向我們坦言「因為有CW大會的人在旁,我們以為是默許的,才默不作聲地等待他寫字」。CW大會今次亦沒有對檔主提供任何協助!
更可怕的事,卻在後頭:「那些人(疑似執法人員)不懂普通話,我根本沒有聽懂他們在說甚麼」,疑似電報辦職員在完成所有程序後,沒有對受害人說明一切下即要求檔主簽名作實!我再重申一次,CW職員在旁觀看事件發生但是完全沒有提供協助!

X1檔被檢走2種共3本本子。

接連「執法」 記者被阻
記者到達之時,該行人已到X2繼續進行執法行動。記者甫到達現場即時進行拍攝工作,並嘗試接觸攤主了解事件。此時CW職員向記者搭話,要求記者出示證明,記者隨即回應「你肯定你要Check?你上次先阻完我採訪喎?」(記者按:我肯肯定今次阻止採訪的CW職員與上次是同一人),但職員回應記者:「你行去果度,比我睇下先啦」。

記者嘗試與職員協調,暫離現場。
CW職員隨即說:「佢地預咗出事,自己揹㗎啦」。記者即時反駁「咁又點?唔通睇住佢哋死?即使係,你都唔洗阻住我採訪掛?」,CW職員再次語出驚人:「你唔好影佢哋相同影響佢哋啦,你咁做會令佢哋有壞印象,攤主接下來會受到更差對待。」

Read more